vwscene.nolimit.cz

Vítejte, stránky věnované značce Volkswagen.

Historie VW

Nejstarší historie


O lidovém voze (německy "Volkswagen") se v Německu začalo mluvit poprvé v roce 1904. Již tehdy se mezi konstruktéry rozšířil názor, že budoucnost automobilového průmyslu bude patřit hospodárné hromadné výrobě levných a malých vozů. Zdálo se, že cestu ukazuje vývoj v Americe, kde pozvolna vznikal masový trh s automobily. Ovšem v debatě o lidovém autě, kterou podnítil americký příklad, zazníval skeptický podtón. V Německu byl totiž osobní automobil považován za luxusní zboží a jako takový podléhal vysokým daním. Také technika se složitou obsluhou, která navíc vyžadovala náročnou údržbu, mluvila proti popularizaci automobilu.


První lidový vůz byl vyroben v roce 1908 na druhé straně Atlantiku, kde velká kupní síla a technika výroby otevřely cestu k motorizaci americké společnosti. Ford Motor Company začala vyrábět za pomoci pásové výroby model "T" a ten posloužil evropským výrobcům za vzor racionalizované hromadné výroby. Do roku 1927, kdy došlo k zastavení výroby modelu lidově nazývaného "Tin Lizzy", bylo vyrobeno 15 007 033 kusů.

Pod vlivem Henryho Forda,konstruktéra modelu "T", se myšlenka lidového vozu stala v době Výmarské republiky hlavním tématem motoristické publicistiky a fantazii konstruktérů propůjčila křídla. Jak příznačné: Už jako osmnáctiletý student odborné technické školy předložil Maďar Bela Bareny, který později - stejně jako August Horch, Ettore Bugatti, Ferdinand Porsche a Heinrich Nordhoff - vstoupil do "automobilové síně slávy", v roce 1925 návrh podvozku pro lidový vůz. Ačkoli pro německou cestu k motorizaci měl určující význam motocykl, dosáhli výrobci automobilů při konstrukci lidového vozidla zjevného pokroku. Kvůli vysokým daním uvaleným a automobily a cenám benzinu pokračovali v práci na vývoji vozů s maloobsahovými úspornými motory.

Nikoli jako značka, ale jako druh představovaly lidové vozy začátkem třicátých let hlavní atrakci mezinárodních výstav automobilů v Berlíně. BMW, Mercedes, Opel, Ford, Adler, Hanomag - ti všichni prezentovali v roce 1934 modely, které měly nízkou spotřebu a byly vhodné pro sériovou výrobu. Tyto modely byly motoristické veřejnosti vychvalovány jako lidové vozy. Když národní socialisté nastolili svou diktaturu, byly technické koncepce připraveny a pojem "lidový vůz" zazněl ze všech úst.


Historie založení "Reichsverband der Deutschen Automobilindustrie" (RDA) pověřil Ferdinanda Porsche dne 22.června 1934 konstruováním lidového vozu. Podniky sdružené v RDA měly ovšem k ceně 990 říšských marek, která byla určena Adolfem Hitlerem, rezervovaný postoj. Nedostatek deviz a potíže se surovinami ještě posílily pochyby, stejně jako bylo skepticky pohlíženo i na hospodárnost vlastní továrny na lidové vozy. Financování celého projektu zůstávalo nejasné.Zbrojní výroba a nucené práce


Po začátku druhé světové války byl závod Volkswagen postupně převeden na zbrojní výrobu. Z pověření leteckých sil přebral opravárenské práce na letadlech Ju 88 a dodával leteckému průmyslu mimo jiné palivové nádrže a křídla. V souvislosti s válečnou motorizací se vytvořila druhá linie výroby a to sériová výroba vojenských osobních automobilů jako je terénní vůz (Kübelwagen) a obojživelné vozidlo. V roce 1942 získal podnik fakticky monopolní postavení na výrobu osobních vozů v Německu.

V rámci národně-socialistického válečného hospodářství pokrýval závod Volkswagen potřebu pracovních sil ve své rozrůstající se zbrojní výrobě od léta 1940 dělníky, kteří byli nasazeni na nucené práce, později vězni z koncentračních táborů a válečnými zajatci. Celkově zaměstnával podnik během války kolem 20 000 dělnic a dělníků nasazených na nucené práce; v roce 1944 tvořili cizinci více než dvě třetiny pracovníků. Teprve po ukončení nacistické diktatury se podnik začal znovu věnovat svému původnímu určení - výrobě civilních vozidel.


Britská nucená správa


1945 11.duben Americké jednotky obsadily "město vozů KdF", osvobodily nasazené dělníky a v podniku Volkswagen zřídily opravárenský závod pro svá vojenská vozidla. V dvou následujících měsících byly z komponentů, které byly ještě k dispozici, smontovány vozy pro americkou armádu, která jmenovala někdejšího vedoucího inspekčního servisu Rudolfa Brörmanna ředitelem podniku.

Pol.června Závod Volkswagen se dostal do kompetence britské vojenské vlády, která podnik podle zákona Spojenecké kontrolní rady č.52 zkonfiskovala a až do předání zpět do německých rukou zde vykonávala nucenou správu.

Srpen Britská vojenská vláda pověřila závod Volkswagen výrobou 20 000 vozů Volkswagen, které měly pokrýt rostoucí dopravní potřeby. Podnik Volkswagen se stal britským režijním závodem, major Ivan Hirst pak velícím důstojníkem podniku. Funkci hlavního správce převzal Hermann Münch, který dne 1.srpna 1946 nastoupil zároveň na místo generálního ředitele.


27.listopad Zastoupení zaměstnanců, které bylo provizorně vytvořeno v létě 1945, se transformovalo v první demokraticky zvolené zastoupení podniku.

Prosinec Pod britským dohledem se rozeběhla sériová výroba vozů Volkswagen; smontovalo se 55 vozů.

1946Březen Zaměstnanci oslavili vyrobení 1 000. vozu Volkswagen. Kromě toho dosáhla březnová výroba poprvé objemu 1 000 vozidel měsíčně, jak bylo nařízeno Brity. Pokud ponecháme stranou několik výkyvů, ustálila se měsíční výroba do začátku roku 1948 na této úrovni, protože i přes britský vliv nebylo možné zajistit suroviny a materiál v potřebném množství. Září Britská vojenská vláda vydala rozkaz k demontáži závodu Volkswagen v následujících čtyřech letech. O měsíc později došlo k revizi rozhodnutí, kterým německá výroba osobních vozů byla omezena na 40 000 vozidel ročně. Existence závodu tak Volkswagen byla nyní zajištěna.

Konec října Britská vojenská vláda schválila pro svou okupační zónu vybudování odbytové organizace Volkswagen, která se měla skládat z 10 velkoobchodníků a 28 maloobchodníků. Až do předání závodu Volkswagen do německých rukou mohla za britské podpory vzniknout hustší prodejní a servisní síť. V roce 1949 se o prodej a servisní služby staralo 31 velkoobchodníků a 103 maloobchodníků.


6.prosinec Váznoucí dodávky plechů, akutní nedostatek uhlí a dlouhotrvající mrazy donutily britské vedení podniku během energetické krize, ke které došlo na přelomu let 1946/47, aby pozastavilo produkci vozů Volkswagen až do začátku března 1947.

1947 8.srpen Pon 's Automobielhandel, Amersfoort, získal smlouvu o výlučním zastoupení pro Holandsko. Začátkem října 1947 vyvezl Ben Pon pět limuzín do Holandska a realizoval tak první komerční export vozů Volkswagen do zahraničí.

1948 1.leden Bývalý manažer firmy Opel Heinrich Nordhoff, který byl britskou vojenskou vládou jmenován 7.listopadu 1947 generálním ředitelem podniku Volkswagen, nastoupil svůj úřad.

20.červen Měnová reforma umožnila vznik fungujícího trhu, ukončila okleštěné hospodářství a připravila tak cestu hospodářskému rozmachu závodu Volkswagen. Produkce vozidel se v tomto roce vyšplhala z 1 185 kusů vyrobených v květnu na 2 306 vozů vyrobených v prosinci. Měnová reforma umožnila vznik fungujícího trhu, ukončila okleštěné hospodářství a připravila tak cestu hospodářskému rozmachu závodu Volkswagen. Produkce vozidel se v tomto roce vyšplhala z 1 185 kusů vyrobených v květnu na 2 306 vozů vyrobených v prosinci.

29.červenec Přemístění obchodního sídla z Berlína do Wolfsburgu, o kterém bylo rozhodnuto společností Volkswagen GmbH dne 26.dubna 1948, bylo zaneseno do obchodního rejstříku.

1949 1.červenec Za účelem rozšíření prodeje na tuzemském trhu vznikla finanční společnost "Volkswagen-Finanzierungs-Gesellschaft mbH".

6.září Nařízením 202 převedla britská vojenská vláda správu závodu Volkswagen na Dolní Sasko a to s tím, že kontrola podniku bude vykonávána společně se spolkovou vládou a podle jejích pokynů. Otázka vlastnictví tak zů stala až do částečné privatizace podniku nevyjasněna.

8.říjen Colonel Charles Radclyffe podepsal protokol o oficiálním předání správy podniku Volkswagen spolkové vládě. Správy se ujala země Dolní Sasko.

Veřejný podnik 1950 8.březen Ve Wolfsburgu začala sériová výroba užitkového vozu Transporter, který našel vyžití ve verzi kombi pro přepravu zboží nebo osob, jako hasičské, policejní, poštovní vozidlo a později i jako kempinkový vůz. Díky své víceúčelovosti zaznamenal Transporter nejen v Německu rychle rostoucí poptávku.

Při příležitosti vyrobení 100 000 vozu Volkswagen po válce byla pro zaměstnance podniku Volkswagen zavedena roční mimořádná platba ve výši až 120 DM. Prémie za dobré výsledky byla v roce 1954 zvýšena na čtyři procenta z hrubého ročního výdělku.

1951 29.březen Korejská válka, která v zahraničí zvýšila poptávku po surovinách a přechodně vyvolala akutní nedostatek uhlí, vedla k nedostatku plechů používaných pro automobily. Výroba musela být na několik dnů pozastavena; poté až do února 1952 přešla na zkrácenou pracovní dobu.

9.květen Hugo Bork byl zvolen předsedou závodní rady a zůstal v této funkci až do roku 1971.

22.květen Ve společnosti Volkswagen GmbH vznikl poradní sbor v čele s předsedou Heinzem M.Oefteringem. Podle předpisů obsažených v zákoně o organizaci pracovních vztahů v podniku vydaném v roce 1952 byl poradní sbor dne 28.srpna 1953 nahrazen dozorčí radou.

11.září Založením odbytové společnosti "Volkswagen Canada Ltd." v Torontu/Ontario začala společnost Volkswagen GmbH budovat prodejní a servisní síť na mezinárodních trzích.Tento krok byl nutný, protože americké automobilové koncerny ovládaly kanadský trh a zapojily nejlepší prodejce a servisy do svých vlastních prodejních organizací. 1953 28.leden Za účelem odstranění chronického nedostatku bytů ve Wolfsburgu založil Volkswagen pod názvem "VW-Wohnungsbau-Gemeinnützige Gesellschaft mbH" společnost pro výstavbu bytů. Výstavba podnikových bytů se stala důležitým nástrojem pro stabilizaci kmenových zaměstnanců.

23.březen V Brazílii byla založena společnost "Volkswagen do Brasil Ltda." se sídlem v Sao Paulo,dne 12. července 1955 se změnila v akciovou společnost. Podle podmínek pro dovoz stanovených brazilskou vládou, která chtěla podpořit budování domácího automobilového průmyslu, byly dováženy především komponenty a náhradní díly. Konečná montáž probíhala nejprve až do konce roku 1956 v pronajatých zařízeních, kdy byla montáž přemístěna do nově zřízeného podniku v Sao Bernardo do Campo. Po zavedení nových omezení v oblasti dovozu,ke kterému došlo 1.července 1957, se montážní závod rozšířil na podnik výrobní.

30.listopad V podniku Volkswagen se poprvé sešel paritně sestavený hospodářský výbor. Ten měl sloužit k informování závodní rady o obchodní politice managementu.

1954 Srpen Interní zpráva o vývoji amerického automobilového průmyslu zahájila v podniku Volkswagen úsilí o racionalizaci, jejímž cílem bylo dohnat náskok, který měla konkurence v USA v oblasti technologií. Prostřednictvím nového uspořádání organizační struktury, přechodu na pásovou výrobu a mechanizaci procesu výroby proběhl v následujících letech přechod na velkosériovou výrobu.

10.únor Pro všechny pracovníky podniku Volkswagen pobírající mzdu bylo zavedeno vyplácení mzdy i v případě nemoci. Výhody obsažené v rámcové tarifní smlouvě byly doplněny četnými mimotarifními platbami, díky kterým si podnik v padesátých letech vybudoval nezaměnitelný sociální profil.

21.červenec Podnik Volkswagen GmbH založil společnost "Volkswagen United States" v New Brunswicku/New Jersey, aby v továrně zakoupené od firmy Studebaker zahájil montáž vozů Volkswagen. Ale plány byly zamítnuty. Jak doložila studie nákladů, nebylo by vzhledem k vysokým mzdám v USA možné nabízet vozy Volkswagen při zachování stejné kvality za konkurenceschopné ceny.

5.srpen Zaměstnanci a prodejci v tuzemsku i v zahraničí oslavili ve Wolfsburgu výrobu miliontého vozu.

Srpen Začala výroba modelu Ghia Coupé vyvinutého ve spolupráci s továrnou na výrobu karoserií Karmann. 27.říjen Poté co značně vzrostl odbyt vozů Volkswagen na trhu v USA, byla ve městě Englewood Cliffs/New Jersey založena odbytová společnost "Volkswagen of America,Inc. ", která měla za úkol podpořit prodejní organizaci a odstranit slabiny v servisních službách. Většina prodejců, kteří vedle značky Volkswagen zastupovali i celou řadu dalších výrobců, nedokázali totiž plnit své povinnosti v oblasti péče o zákazníky. Prostřednictvím kanceláře v New Yorku a v San Franciscu realizovala americká dceřinná společnost VW od ledna 1956 dovoz vozů Volkswagen a současně začala reorganizovat síť prodejců, na kterou byly kladeny přísnější požadavky v oblasti servisních služeb i prezentace značky. V tomto roce bylo prodáno 42 884 osobních vozů Volkswagen a 6 666 vozů VW Transporter; počet vozidel uvedených do provozu stoupl oproti roku 1955 o 74,5 procenta. Prodejní a servisní síť, která zahrnovala 15 velkoobchodníků a 342 maloobchodníků byla rychle budována. Rozšíření obchodů vyžadovalo zřízení nové správní budovy, do které se Volkswagen of America,Inc. nastěhoval v říjnu 1962. 1956 8.březen Po dokončení výstavby, která trvala rok, začal pobočný závod v Hannoveru-Stöckenu s výrobou modelu VW Transporter. Tuto decentralizaci výroby odsouhlasila dozorčí rada dne 24.ledna 1955, protože velký nárůst poptávky po vozech Volkswagen si vyžádal rozšíření výrobních kapacit; zdroje pracovních sil v okolí Wolfsburgu byly již ovšem vyčerpány. Přeložení výroby vozů Transporter do Hannoveru uvolnilo ve Wolfsburgu další kapacity pro montáž osobních vozů, takže nabídku šlo přizpůsobit rostoucí poptávce. Při počtu zaměstnanců 6 044 stoupla v roce 1957 roční výroba modelu Transporter z dřívějších 62 500 na 91 993 vozů, z nichž bylo na 60 000 kusů exportováno do zahraničí. Na podzim roku 1957 začala v závodě Hannover výstavba továrny na výrobu motorů, která zahájila výrobu 25.března 1959.

12.říjen Volkswagen chtěl posílit svou pozici na jihoafrickém trhu, a proto koupil podíl na akciích generálního dovozce "South African Motor Assemblers and Distributors Ltd.(SAMAD)", společnosti se sídlem v Uitenhage. Tato společnost dovážela demontované vozy Volkswagen, ve vlastní režii je montovala a prodávala. V roce 1957 se podíl zvýšil z 38 na 57,6 procenta.

1.duben Na základě vnitropodnikové dohody mezi závodní radou a vedením společnosti Volkswagen byla snížena týdenní pracovní doba ve směnném provozu na 40 hodin a v normálním provozu na 42,5 hodiny. Většina zaměstnanců měla tak čtyřicetihodinovou týdenní pracovní dobu za mzdu v plné výši.


Alfred Hartmann se ujal funkce předsedy v dozorčí radě společnosti Volkswagen GmbH.

Září V Osnabrücku se rozeběhla výroba dvoumístného kabrioletu Karmann Ghia.

6.prosinec Volkswagen GmbH založil „Volkswagen (Australasia) Pty.Ltd. „ se sídlem v Melbourne, aby se na výrobě vozů Volkswagen podílela i Austrálie. V roce 1958 přebrala dceřinná společnost VW akcie dosavadního generálního dovozce „Volkswagen Distributors Pty. Ltd. „, který měl v budoucnu odpovídat za servisní služby. Odbyt začala organizovat především společnost „Volkswagen (W.A.) Pty. Ltd. „ založená 14.října 1960 v Perthu. Díky výstavbě nových hal byly rozšířeny dosavadní výrobní kapacity. Pro stejný účel byla převzata v roce 1959 společnost „Allied Iron Founders Pty.Ltd. „, která byla přejmenována na „Volkswagen Manufactoring (Australia) Pty.Ltd. „. Ta v roce 1962 přešla na tuzemskou výrobu vozů. Ovšem v důsledku silné konkurence obzvláště japonských výrobců, kteří si na základě intenzivních bilaterálních obchodních vztahů vytvořili výhodnou výchozí pozici na australském trhu, byla společnost nucena vlastní výrobu zastavit. Společnost Volkswagen Australasia byla přetransformována na společnost „Motor Producers Ltd. „ a omezila svou činnost opět na sestavování vozidel dovážených v demontovaném stavu. 1958 16.červen Hans Busch nastoupil do funkce předsedy dozorčí rady společnosti Volkswagen GmbH.

Červenec Podnik Volkswagen přesunul repasování motorů z Wolfsburgu do města Altebauna u Kasselu. Po dokončení roční přestavby a úprav tam zakoupené továrny na výrobu leteckých motorů vznikl nový pobočný závod, který centra značky Volkswagen v Evropě i v USA začal zásobovat opravenými motory, nápravami a dalšími náhradními díly. Počet zaměstnanců vzrostl v roce 1959 na 1 124 pracovníků, kteří denně repasovali 430 motorů a 130 náprav. V následujících letech byly staré budovy postupně nahrazeny novou budovou; na přelomu let 1959/60 byla jako první zřízena hala pro výrobu převodovek. Po dokončení stavebních prací se závod KasselBaunatal stal centrem náhradních dílů, které dne 13.dubna 1964 dodalo miliontý repasovaný motor. 1959 Červenec Společnost Volkswagen of America,Inc. zahájila profesionální tažení v oblasti reklamy, protože kvůli evropskému konkurentu Renault ztratila podíly na trhu a američtí výrobci se tlačili na trh malých vozů. Ve spolupráci s reklamní agenturou "Doyle, Dane, Bernbach,Inc." byla vytvořena úspěšná reklamní kampaň, která se stala přímo legendární a přinesla některé dnes už klasické slogany: "Think", "VW jede,...a jede,...a jede". Segment trhu, do kterého dodávala vozy společnost Volkswagen, byl mezitím atakován většími americkými kompaktními vozy. Zatímco se evropští konkurenti museli vyrovnat s prudkým poklesem prodeje, Volkswagen byl schopen v roce 1960 zvýšit svůj podíl na počtu dovážených vozů přihlášených do provozu z 20 na 32 procent.

18.listopad Oficiálně byla otevřena továrna na výrobu automobilů společnosti Volkswagen do Brasil S.A. v Sao Bernardo do Campo. Z montážního závodu se mezitím stal samostatný výrobní závod s lisovnou, lakovnou, výrobou motorů, konečnou montáží a oddělením provádějícím galvanizaci. S počtem 3 400 zaměstnanců, kteří v roce 1959 vyrobili na 11 000 limuzín a 8 500 vozů kombi, byl Volkswagen do Brasil největším brazilským výrobcem automobilů.

Akciová společnost 1960 11.březen Poté co francouzská vláda liberalizovala dovoz z členských zemí EHS, byla za účelem připojení francouzského trhu v Paříži založena odbytová společnost "Volkswagen France S.A.". V dovozu osobních vozů byl Volkswagen v roce 1960 na třetím místě za značkami Fiat a Opel.

Mezeru v kompetencích využila v roce 1937 Deutsche Arbeitsfront (Německá pracovní fronta) k tomu, aby realizací národně-socialistického prestižního projektu podpořila pověst své zájmové organizace "Kraft durch Freude". Dne 28.května 1937 založila "Gesellschaft zur Vorbereitung des Deutschen Volkswagens mbH" (neboli "Společnost pro přípravu německého lidového vozu s r.o."). Ta byla dne 16. září 1938 přejmenována na "Volkwagenwerk GmbH" a dne 13.října 1938 zapsána do obchodního rejstříku. Pro vozidlo vyvinuté Ferdinandem Porsche vytvořila vláda označení "KdF".

Deutsche Arbeitsfront zavedla 12.srpna 1938 systém spoření na vůz KdF, který byl provázen obrovskou reklamní kampaní. Ten, kdo každý týden složí minimální částku, se měl již brzy stát hrdým majitelem vozu Volkswagen. Ovšem nízká kupní síla velkého počtu obyvatel udělala čáru přes rozpočet dalekosáhlým cílům výroby; poptávka v žádném případě nepokryla plánované počty. Pro průměrného dělníka v průmyslu zůstával Volkswagen téměř nedostupným.

Začátkem roku 1938 začala výroba závodu na výrobu vozů Volkswagen. Velikost, základní technické vybavení a propracovanost výroby se orientovaly podle závodu značky Ford "RiverRouge" v Detroitu, který byl považován za nejmodernější továrnu na výrobu automobilů na světě. Zatímco nedostatek pracovních sil a surovin zpomaloval stavební práce, budování továrny v Braunschweigu, která měla být jakýmsi předvojem, postupovala rychleji. Podle plánů Deutsche Arbeitsfront zde měli být vyškoleni kmenoví pracovníci pro závod Volkswagen. V říjnu 1938 začala praktická výuka v učňovské dílně; koncem roku 1938 mohla být zahájena výroba zařízení a nářadí pro kmenový závod u Fallerslebenu, který byl ještě ve výstavbě. 1961 Leden Částečná privatizace podniku Volkswagen přinesla další lidové akcie. Do 15.března byly vydány akcie společnosti Volkswagen v celkové nominální hodnotě 360 milionů DM v kurzu po 350 DM.

Září Na mezinárodním automobilovém veletrhu ve Frankfurtu představil Volkswagen model VW 1500 v pěti různých variantách karoserie. Zavedením tohoto modelu se představenstvo pokusilo omezit závislost podniku na modelu "Brouk". Do sériové výroby byly zavedeny jen tři verze: limuzína a kupé v září 1961, kombi pod obchodním názvem Variant v únoru 1962.

18.říjen Nejnákladnější civilní proces v dějinách Spolkové republiky Německo skončil po 12 letech smírem mezi podnikem Volkswagen AG a někdejšími střadateli na vůz KdF, kteří své nároky získané u Německé fronty práce (Deutsche Arbeitsfront) zažalovali u společnosti Volkswagen GmbH. Podle výše naspořené částky obdrželi střadatelé při koupi vozu Volkswagen slevu z ceny v maximální výši 600 DM nebo odškodné ve výši až 100 DM. 1962 Leden Poté co stavba berlínské zdi ukončila v srpnu 1961 náhle příliv pracovních sil z NDR, začal podnik zaměstnávat italské "gastarbeitry", aby tak získal potřebné pracovní síly. Počet zahraničních zaměstnanců se v roce 1962 prudce zvýšil ze 730 na 4 494. Koncem roku zaměstnával Volkswagen AG 3 188 Italů, kteří žili v "italské vesnici", jež byla pro ně zřízena.

2.říjen V závodě Hannoversjel z pásu miliontý Volkswagen Transporter. 1963 Leden Australská odbytová společnost "Volkswagen (W.A.) Pty.Ltd." byla po rozšíření svého působení i na stát Victoria přejmenována na "Volkswagen (Sales) Pty." "Volkswagen Distributors Pty.Ltd." pak na "Volkswagen (Services) Pty.Ltd.". V tomto roce se značce Volkswagen v australsko-asijském regionu podařilo rozšíření exportu do zemí jihovýchodní Asie a jižního Tichomoří.

1964 17.leden Poté co byl dovoz vozů Volkswagen do Mexika ztížen, přešla založením společnosti "Volkswagen de Mexico,S.A.de C.V." v Mexiko City společnost Volkswagen AG z montáže vozidel na samostatnou výrobu. Nová dceřinná společnost VW převzala společnost "Promexa S.A.", která dříve zastupovala v Mexiku zájmy podniku a pokračovala v montáži vozů Volkswagen. V roce 1965 zvýšila odbyt o 59 procent. Za účelem pokrytí rostoucí poptávky byl ve městě Puebla vybudován nový výrobní závod. Tam se v listopadu 1967 rozeběhla výroba vozů, pro kterou byly dodávány komponenty mexické výroby v množství určeném vládou. V následujícím roce dosáhl Volkswagen de Mexico s počtem 22 220 prodaných vozů podílu na trhu ve výši 21,8 procenta.

Prosinec V pobočném závodě v přístavním městě Emdenu, který byl speciálně zřízen pro účely exportu na americký trh, se rozeběhla sériová výroba Brouka. Nový výrobní závod umožil přepravovat vozy lodní dopravou přímo do USA. 1965 1.leden Dceřinná společnost firmy Daimler-Benz "Auto Union GmbH" se sídlem v Ingolstadtu přešla do vlastnictví společnosti Volkswagen AG, která získala jmění společnosti dle dohody ve třech tranžích. Převzetím této tradiční a zároveň inovativní značky rozšířil koncern Volkswagen svou paletu výrobků a dostal se na trhu do segmentu vozů vyšší třídy. Zároveň získával Volkswagen přístup k motorům nové generace. Model Audi, který byl vyvinut z modelu DKW F 102 a který byl zařazen do výroby v srpnu roku 1965, si zákazníky získal díky vodou chlazenému středotlakému motoru o obsahu 1,7 litru, přednímu pohonu, nejmodernějšímu podvozku a maximální rychlosti 150 km/hod. Auto Union se jako samostatná dceřinná společnost začlenila do koncernu a stala se tak základem spojení značek.

Duben Rozeběhla se výroba malého dodávkového vozidla vyvinutého ve spolupráci s německou poštou. Toto vozidlo získalo přezdívku "Fridolín".

14.prosinec Jako součást vývojového centra ve Wolfsburgu, které bylo ve výstavbě a ve kterém měli v budoucnu konstruktéři a technici provádět základní výzkum a vyvíjet nové produkty, byl uveden do provozu moderní klimaticko-aerodynamický kanál. Volkswagen of America,Inc. zahájil ve vlastní režii odbyt na velkoobchodní úrovni. V Jacksonvillu na Floridě založila společnost "Volkswagen Southeastern Distributor,Inc.", která pokračovala v realizaci obchodů namísto dosavadního velkoobchodníka. Jako pokračování nové odbytové strategie začala v červenci 1966 fungovat "Volkswagen Northeastern Distributor,Inc." se sídlem v Bostonu, Massachusetts a o rok později pak "Volkswagen North Central Distributor,Inc." v Deerfieldu. 1966 Červen Volkswagen AG a Daimler-Benz AG založily v Hannoveru "Deutsche Automobilgesellschaft m.b.H.", která měla zintenzívnit ekonomickou a technickou spolupráci a tím posílit pozici obou firem na mezinárodním automobilovém trhu.

29.červen Josef Rust se ujal předsednictví v dozorčí radě podniku Volkswagen AG.

Listopad Africká dceřinná společnost VW SAMAD se transformovala ve společnost "Volkswagen of South Africa Ltd.". 1967 1.leden Na základě dohody mezi podnikem Volkswagen AG a IG Metall byla pracovní doba při normální směně zkrácena na osm hodin denně. Tím platil pro všechny zaměstnance společnosti Volkswagen 40hodinový pracovní týden za mzdu v plné výši.

2.leden Zkrácenou pracovní dobou přizpůsobil Volkswagen AG výrobu snižující se poptávce po automobilech. Během recese v letech 1966/67, která ohlásila konec "hospodářského zázraku", zažil i koncern VW svou první odbytovou krizi. Výroba vozů Volkswagen se v roce 1967 snížila o 300 000 vozů, odbyt vozidel klesl o dobrých 200 000 kusů. Odpovědí společnosti Volkswagen na pokles poptávky byla "úsporná varianta Brouka ", která byla nabízena za výhodnější cenu.

Srpen V závodě Hannoverse rozeběhla sériová výroba druhé generace vozů Transporter typ 2.

1968 1.květen Kurt Lotz,který byl od června 1967 místopředsedou představenstva společnosti Volkswagen AG, se stal následníkem Heinricha Nordhoffa.

Září V kmenovém závodě ve Wolfsburgu byla zahájena výroba modelu VW 411. Jednalo se o částečně nově konstruovaný model s moderním podvozkem, samonosnou karoserií a výkonem 68 k, který byl završením vývoje techniky modelu Brouk, neboť v zadní partii vozu stále ještě pracoval vzduchem chlazený boxer. Na trhu se tento model setkal spíše se skromným ohlasem.

19.září Na jižním okraji Lüneburské stepi byla u města Ehra-Lessien otevřena nová testovací plocha, která po dokončení nabízela dráhy o délce více než 100 kilometrů, s různým povrchem a různým úhlem stoupání. Zde byla za pomoci moderních kontrolních zařízení testována koncernová vozidla z hlediska jejich způsobilosti pro každodenní provoz. V roce 1970 byl instalován jízdní simulátor, pomocí kterého šlo provádět testovací programy, aniž by docházelo k ohrožení osob nebo materiálu. Paralelně k tomu zaměstnával Volkswagen nové konstruktéry a techniky a budoval tak kvalifikovaný tým pracovníků za účelem posílení výzkumné a vývojové činnosti. Pro upevnění pozice mezi konkurencí na švédském trhu byla ve městě Södertälje založena společnost "Svenska Volkswagen AB ". Dosavadní generální dovozce "AB Scania Vabis " vlastnil dvě třetiny, Volkswagen AG třetinu podílu na nové společnosti, která od roku 1969 zodpovídala za dovoz vozů Volkswagen. V roce 1970 pak převzala společnost "Volkswagen i Stockholm AB ", která obchodovala ve Stockholmu a okolí, maloobchodní prodej vozů VW. Projevila se zde postupně rozvíjená klíčová strategie odbytu, jejímž cílem byla realizace prodeje koncernových produktů na všech důležitých trzích Evropy na velkoobchodní úrovni a ve vlastní režii.

1969 21.srpen "Auto Union GmbH" se spojila s "NSU Motorenwerke AG" ve společnost "Audi NSU Auto Union AG ", na které měla Volkswagen AG podíl ve výši 59,5 procenta. Díky této fúzi mohla dceřinná společnost Audi doplnit svůj sortiment vozů střední třídy o nabídku vozidel nižší třídy firmy NSU. Bohatě členěný program nově vytvořeného podniku a dosavadní úspěchy modelové řady Audi naznačily vytvoření samostatné odbytové organizace. Volkswagen a Audi NSU si navzájem konkurovaly. Zatímco konkurence mezi značkami dávala nové impulsy vývoji vozidel, ukázalo se, že existence dvou odbytových organizací vedle sebe není efektivní. Koncernová mateřská společnost proto převzala v květnu 1974 odbyt vozidel Audi NSU; centrální nákup, vedení skladu a prodej náhradních dílů přešlo rovněž o něco později do její kompetence. Audi NSU Auto Union AG byla k 1.lednu 1985 přejmenována na "Audi AG", sídlo firmy se z Neckarsulmu stěhovalo do Ingolstadtu.

1.září Za účelem systematického rozvoje vedoucích pracovníků otevřela Volkswagen AG centrum Rhode. V tomto školicím středisku probíhalo intenzivní zvyšování kvalifikace vedoucích pracovníků a pracovníků připravovaných k převzetí vedoucích pozic. Četné aktivity týkající se rozvoje pracovníků v podnicích Volkswagen se 1.ledna 1995 soustředily v rámci nově založené společnosti "Volkswagen Coaching Gesellschaft mbH", aby mohly podle programů šitých na míru zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců. Kromě vzdělávání pracovníků, zvyšování jejich kvalifikace a tréninku managementu se objevily i nové úkoly jako je individuální coaching, mezinárodní výzkum lidských zdrojů, podnikové poradenství, zpracování a sociální podpora projektů týkajících se trhu pracovních sil.

Listopad Byla zahájena sériová výroba modelu VW Porsche 914. Takzvané "Volksporsche" (lidové Porsche) bylo vyvinuto v rámci společného projektu firmy Volkswagen a "Dr.-Ing.h.c.F.Porsche KG". Vzhledem k přiostřující se konkurenci na trhu v USA rozšířil Volkswagen AG svou odbytovou základnu pro koncernové produkty. Založil druhou samostatnou odbytovou organizaci pro vozidla Audi a Porsche, která koncem roku zahrnovala 104 prodejců. Volkswagen of America, Inc. získal dále dvě velkoobchodní společnosti, které dosud působily v obchodě s vozy VW "Volkswagen South Atlantic Distributor,Inc." ve Washingtonu,D.C.a "Volkswagen South Central Distributor,Inc." ve městě San Antonio, Texas.

Březen Převzetím "Selbstfahrer-Union ", největší autopůjčovny v Německu, posílil koncern VW své zapojení do obchodního odvětví, které postupně získávalo na významu. Dceřinná společnost, která se přetransformovala ve společnost "interRent Autovermietung GmbH", uskutečnila v roce 1988 fúzi s firmou Europcar a vytvořila společnost "Europcar International S.A.". Volkswagen vlastnil padesátiprocentní podíl v podniku s dceřinnými společnosti v osmi zemích flotilou 40 000 vlastních vozidel. Volkswagen převzal skupinu Europcar kompletně k 1.lednu 2000.

1.červenec V novém pobočném závodě v Salzgitteru byl vyroben první vůz Volkswagen s předním pohonem a vodním chlazením. Zde byla v srpnu zahájena sériová výroba modelu K 70, který byl vyvinut NSU. Tento model byl pod značkou VW zařazen do programu a vytváří přechod k nové generaci vozů Volkswagen. 1971Založením společnosti "Volkswagen Bruxelles S.A." převzala Volkswagen AG s kapitálovým podílem ve výši 75 procent dovoz a výrobu vozů Volkswagen v Belgii. Společnost provozovala nadále montážní závod zřízený belgickým generálním dovozcem s denní kapacitou 400 vozů. Koncem roku 1975 přešel Volkswagen Bruxelles stoprocentně do vlastnictví společnosti Volkswagen AG.

1.říjen Rudolf Leiding, někdejší prezident společnosti Volkswagen do Brasil a předseda představenstva Audi NSU Auto Union AG, se ujal předsednictví v představenstvu společnosti Volkswagen AG.1972 17.únor Počtem 15 007 034 smontovaných vozů překonal Brouk rekord v počtu vyrobených kusů modelu Ford T, který se montoval v letech 1908 až 1927. Brouk se tak stal novým mistrem světa.

Pol.roku 1972 Společně s generálním dovozcem UNIS založila Volkswagen AG v Jugoslávii společný podnik "TAS Tvornica Automobila Sarajevo" se sídlem v městě Vogosca. TAS nejprve vyráběl náhradní a sériové díly pro Volkswagen. Po dokončení stavebních prací, které trvaly rok, se v nové továrně rozeběhla 10.listopadu 1973 montáž modelů VW 1200,1300 a 1303. Výrobní kapacita dosáhla 20 vozů za den. Od 30.července 1998 pokračovala spolupráce mezi společnostmi Volkswagen a UNIS v rámci "Volkswagen Sarajevo, d.o.o.". Tato společnost převzala továrnu TAS, která byla značně poškozena občanskou válkou a začala 31.srpna téhož roku vyrábět vozy Škoda.

21.červen Na základě novelizovaného zákona o organizaci vztahů v podniku vznikla ve firmě Volkswagen celozávodní rada s rozšířenými právy na spolurozhodování a spoluúčast.Předsedou byl zvolen Siegfried Ehlers. 1973 7.únor V Lagosu byla založena společnost "Volkswagen of Nigeria Ltd.", na které se podílela nigerijská vláda; Volkswagen AG vlastnila čtyřicetiprocentní podíl. Díky zřízení montážního závodu rozšířil koncern VW své výrobní kapacity na africkém kontinentě. Nedostatek deviz vedl v roce 1982 ke státnímu omezení dovozu a útlumu výroby v průmyslových odvětvích, která byla na dovozu závislá. Teprve v roce 1985, poté, co se na základě přijetí bilaterální obchodní dohody mezi Nigérií a Brazílií zlepšilo zásobování materiálem, mohl Volkswagen of Nigeria začít opět kontinuálně vyrábět. Součástí této dohody byly dodávky dílů pro vozidla prostřednictvím společnosti Volkswagen do Brasil; Brazílie za to dostávala nigerijskou ropu.

Květen Rozeběhla se výroba modelu Passat: Tento model šel do výroby jako první zástupce nové generace vozů Volkswagen - byl vybaven předním pohonem, vodou chlazeným čtyřválcovým motorem, nahoře umístěnými vačkovými hřídeli, celoocelovou karoserií a motory o výkonu od 55 k do 110 k. Jeho technická koncepce vycházela do značné míry z modelu Audi 80 a byla vyráběna na "stavebnicovém" principu, který umožňuje díky používání standardizovaných dílů použitelných pro různé modely dosažení značné racionalizace. Passat přišel jako následník modelu VW 1600.

1.červenec Po úspěšném převzetí hlavní distribuce završila společnost Volkswagen of America,Inc.svou prodejní strategii vytvořením nové organizační struktury. Podniky velkoobchodníků fúzovaly se společností Volkswagen of America,Inc.; za jednotlivé oblasti odbytu od té doby odpovídala regionální odbytová centra. Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla realizovala společnost "Volume Export &Trading Corporation", která byla založena v roce 1973 ve městě Englewood Cliffs. Tato společnost byla ve vlastnictví dceřinné společnosti VW "Holad Holding & Administration AG" se sídlem v Basileji a v roce 1976 z ní vznikla firma "VOTEX,Inc." 1974 Leden Ve Wolfsburgu se rozeběhla výroba modelu Golf. Kompaktní vůz se rychle stal prodejním hitem; dne 27.října 1976 opustil výrobní pás miliontý Golf. Do té doby byla nabídka rozšířena o četné varianty motoru: k nim patří i motor pro sportovní verzi GTI a naftový motor (poprvé tak měl Volkswagen zastoupení mezi malými vozy s naftovým motorem). Díky své popularitě se z modelu Golf stal následník Brouka.

Únor Začala sériová výroba modelu Scirocco, sportovního kupé s příčně uloženým motorem.

Červen Představenstvo VW nabídlo první dohody o rozvázání pracovního poměru nezávisle na věku, protože pouhým zastavením přijímání nových pracovníků a zkrácenou pracovní dobou nešlo odstranit nadbytek pracovních sil. Volkswagen tak reagoval na přerušení konjunktury způsobené ropnou krizí, které na podzim tohoto roku vyústilo v těžkou celosvětovou hospodářskou recesi. Ta se citelně dotkla právě automobilového průmyslu, pro který je konjunktura velmi důležitá. V roce 1974 se prodej vozidel společnosti Volkswagen AG propadl o celých 15 procent; na důležitém americkém exportním trhu bylo vyexpedováno o 30 procent vozidel méně než v předchozím roce. Bylo plánováno masové propouštění, nakonec bylo možné ovšem snížení počtu zaměstnanců vyřešit pomocí dohod o rozvázání pracovního poměru, předčasnými odchody do důchodu a interními přesuny tak, že byly tyto změny ze sociálního hlediska únosné. Od ledna do října 1975 opustilo podnik 32 000 pracovníků.

17.červen Ve společnosti Volkswagen AG vznikla koncernová závodní rada. Předsedou byl zvolen Siegfried Ehlers.

1.červenec V 11 hodin sjel z výrobního pásu v kmenovém závodu ve Wolfsburgu poslední Brouk. Po téměř 12 milionech vyrobených vozů tohoto typu došlo ve Wolfsburgu ke střídání generací: stařičký Brouk byl nahrazen modelem Golf. Rozmanitost typů a četné varianty modelu nové generace vozů Volkswagen ukázaly, že se koncern VW chtěl pomocí pružné výroby v budoucnu přizpůsobit přáním zákazníků. Výrobní technologie, které se rychle rozvíjely, umožnily vyrábět velkosériově modely vozu v různých variantách a s různým vybavením.

6.listopad Hans Birnbaum nastoupil úřad předsedy dozorčí rady společnosti Volkswagen AG.

1975 10.únor Toni Schmücker se ujal předsednictví v představenstvu společnosti Volkswagen AG.

Březen Ve Wolfsburgu byla zahájena sériová výroba modelu Polo, který zaujal na trhu v segmentu vozidel nižší třídy místo cenově výhodnější varianty modelu Audi 50.

Duben Nový užitkový vůz Volkswagen LT rozšířil nabídku užitkových vozů.

1976 6.červenec Vlivem klesajícího kursu dolaru, který dlouhodobě zatěžoval vývoz vozů do USA, zahájil koncern výrobu vozidel Volkswagen v Americe. K tomuto účelu byla vytvořena společnost "Volkswagen Manufactoring Corporation of America". Ta převzala válcovnu v Jižním Charlestonu/Západní Virginie a postavil se montážní závod ve Westmorelandu/Pensylvánie, který v dubnu 1978 zahájil výrobu modelu Golf pro severoamerický trh. Nová výrobní společnost zfúzovala 31.července 1978 ve společnost "Volkswagen of America, Inc.", přičemž sídlo hlavní správy se přestěhovalo z města Englewood Cliffs/New Jersey do Warrenu/Michigan. Prodej se nejprve rozvíjel velice pozitivně, ovšem v roce 1982 došlo k obratu a na americký automobilový trh přišla dlouhodobá sestupná tendence. Montážní závod ve městě Sterling Heights/Detroit, který byl postaven za účelem rozšíření kapacit, byl v roce 1983 prodán. V červenci roku 1988 vedla nevytíženost kapacit k uzavření závodu ve Westmorelandu, přičemž v předchozím roce již byla prodána lisovna. Za účelem lepšího využití mexického výrobního podniku byl trh v USA nadále zásobován modely Golf a Jetta právě odtud.Tím se podařilo zefektivnit propojení světových výrobních podniků a optimalizovat strukturu nákladů.V říjnu roku 1990 byl někdejší výrobní závod ve Westmorelandu prodán státu Pensylvánie.

1977 Leden Byla zahájena výroba modelu Derby - varianty modelu Polo se stupňovitou zádí.

5.červenec Na základě zákona o spolurozhodování ze dne 1.července 1976 zvolila valná hromada novou dozorčí radu, v níž bylo zastoupeno po deseti zástupcích zaměstnanců a zaměstnavatele.

Listopad Volkswagen AG uzavřela s Německou demokratickou republikou smlouvu na dodávku 10 000 kusů modelu Golf.

1978 19.leden V pobočném závodě Emden sjel z pásu poslední VW Brouk vyrobený v Německu. Vůz je dodnes vyráběn v Mexiku.

Červenec Odbytová organizace značek Volkswagen a Audi získala samostatný název a prezentovala se nadále pod obchodní značkou V.A.G. Byla nadále založena na franšízovém systému, to znamená, že maloobchodníci se ujali jako samostatné podniky prodejních úkolů podle jednotných směrnic koncernu. Koncem roku 1978 zaměstnávala světová odbytová organizace V.A.G v 10 600 podnicích více než 211 000 pracovníků. K 30.dubnu 1981 byla francouzská odbytová společnost přejmenována na "V.A.G France S.A.", švédská pak začala realizovat svou činnost od 1.ledna 1982 pod názvem "V.A.G Sverige AB". V Ingolstadtu byla zahájena výroba terénního vozidla s pohonem všech kol VW Iltis, který vyvinula firma Audi na základě modelu DKW Munga.

1979 Březen Volkswagen AG získala dvě třetiny základního kapitálu společnosti "Chrysler Motors do Brasil Ltda." v S_o Bernardo do Campo za účelem rozšíření svých aktivit na brazilském trhu s užitkovými vozy. Po převzetí zbývajícího podílu byla koncernová dceřinná společnost přejmenována v únoru 1981 na "Volkswagen Caminhoes Ltda.". Mezitím proběhla restrukturalizace a z podniku se stal výrobce užitkových vozidel a došlo tak k posunu vývoje řady nákladních vozidel Volkswagen. Výsledkem těchto snah byl 11- a 13tunový nákladní vůz. Tato vozidla byla uvedena na brazilský trh v březnu 1981. 25.července 1984 došlo za účelem využití kapacit a optimalizace struktury nákladů ke sloučení společnosti Volkswagen Caminhoes Ltda. se společností Volkswagen do Brasil S.A.

Květen Byla zahájena výroba třetí generace modelu Transporter typ 2.


Získáním většinového podílu v podniku "Triumph Werke Nürnberg AG" vstoupil Volkswagen AG do oblasti kancelářských strojů a informační techniky. Nová dceřinná společnost byla v roce 1980 přetransformována ve společnost "Triumph-Adler Aktiengesellschaft für Büro und Informationstechnik", kapitálový podíl se zvýšil na 98,4 procenta. Z diverzifikace plynuly další obchody. I přes značné investice vynaložené na vývoj nových výrobních linek a vybudování odbytové organizace na tuzemském trhu i trhu v USA nebylo - především v oblasti počítačů - dosaženo uspokojivých výsledků. Po dlouhodobých vysokých ztrátách dceřinné společnosti se Volkswagen soustřeďuje opět na hlavní odvětví svého obchodu. Podnik, který byl mezitím přejmenován na "TA Triumph-Adler AG" i společnost "Triumph-Adler North America (TANA)" byly prodány firmě "Olivetti Holding B.V." v Amsterodamu a vystoupily 1.září 1986 z koncernu.

Září Ve Wolfsburgu začala výroba modelu Jetta, varianty modelu Golf se stupňovitou zádí a velkým zavazadlovým prostorem.

Listopad Rozeběhla se sériová výroba modelové řady lehkých nákladních automobilů vyvinutých ve spolupráci s firmou MAN. Volkswagen tak rozšířil svou nabídku v oblasti užitkových vozidel

16.listopad Karl Gustaf Ratjen nastoupil do funkce předsedy dozorčí rady společnosti Volkswagen AG.

1980 Za účelem upevnění pozice na nestabilním jihoamerickém trhu s osobními a užitkovými vozidly převzal Volkswagen AG společnost "Chrysler Fevre Argentina S.A.I.C.", která byla koncem roku přetransformována ve společnost "Volkswagen Argentina S.A.". Výroba vozidel byla v roce 1987 přemístěna z města San Justo do center Pacheco a Monte Chingolo.

8.květen Na sympóziu ve Wolfsburgu zabývajícím se využitím energie prezentoval Volkswagen jako hostitel vzorec E, nové, z hlediska energie úsporné odstupňování převodovek, které má být nabízeno prakticky pro každý model. Třetí rychlostní stupeň byl konstruován tak, aby bylo možno dosáhnout maximální rychlosti, zatímco u čtvrtého rychlostního stupně, kde dochází ke značnému snížení otáček, bude redukována spotřeba pohonných hmot. Touto novinkou reagoval koncern na ceny energie, které se od ropné krize zvýšily. Poptávka vzrostla po úsporných modelech, zatímco možnosti odbytu vozidel vyšší střední třídy se v celosvětovém měřítku zhoršily. Pokles poptávky v důsledku napjaté energetické situace šel ruku v ruce s celosvětovým útlumem konjunktury automobilového průmyslu a přiostřeným konkurenčním tlakem způsobeným japonskými automobilovými firmami, které v roce 1980 zvýšily svůj podíl na trhu v západní Evropě na 10 procent a v USA na 20 procent. Po několikaletém boomu začal nyní v koncernu Volkswagen krizový vývoj přetrvávající až do roku 1982.

Říjen V Emdenu se rozeběhla sériová výroba druhé generace vozů Passat. Model se šikmou zádí i Variant, který následoval v listopadu, měly elegantnější tvar a větší interiér, než měl jejich předchůdce. Obě verze byli vybavovány nejrůznějšími typy motoru - počínaje malým čtyřválcem o obsahu 1,3 litru a výkonu 55 k až po pětiválec o obsahu 2,2 litru a výkonu 115 k; úsporný naftový motor o obsahu 1,6 litru se dodával s turbodmychadlem nebo bez turbodmychadla.

Prosinec Volkswagen AG založila ve Wolfsburgu společnost "VW Kraftwerk GmbH", aby zřízením nové tepelné elektrárny přizpůsobila své služby v oblasti dodávek energie pro cizí subjekty rostoucí poptávce po dodávkách elektrické energie a tepla.


1981 Březen Zahájením výroby druhé, poněkud zaoblenější generace modelu Scirocco se Volkswagen AG rozloučil s klínovitým tvarem předchozího modelu. Poté co Volkswagen vyvinul pro sériovou výrobu 16ventilové pohonné jednotky, byl vedle známé široké palety motorů zahrnující zdvihové objemy od 1,3 litru až po 1,8 litru v roce 1985 zařazen do programu model Scirocco s motorem o výkonu 139 k.

Duben Za účelem zlepšení finančních služeb poskytovaných prodejcům v USA byla ve městě Troy,Michigan založena společnost "Volkswagen Financial Corporation" a její dceřinná společnost "VW Credit,Inc.".

Květen Volkswagen AG založila v Madridu odbytovou společnost "V.A.G Espa_a, S.A.", která se 1.července ujala obchodní činnosti v roli importéra.

Srpen Byla zahájena výroba modelu Santana, bohatě vybavené verze modelu Passat se stupňovitou zádí.

Září Na mezinárodním automobilovém veletrhu prezentoval Volkswagen AG projekt "Auto 2000" podporovaný spolkovým ministerstvem pro výzkum a technologie. Tříválcový naftový motor s přímým vstřikováním, turbodmychadlem a výkonem 45 k spotřeboval při rychlosti 120 km/hod.pouhých 4,1 litru pohonných hmot na 100 km. Tato studie byla příspěvkem firmy Volkswagen do diskuse o ekologii, která úsporu energií a snižování zátěže na životní prostředí stavěla jako politický úkol. Od té doby se koncern snaží stále více snižovat spotřebu pohonných hmot, emisní hodnoty i hlučnost vozidel a používáním alternativních materiálů zvyšovat bezpečnost vozidel. 1982 1.leden Carl H.Hahn se ujal předsednictví ve společnosti Volkswagen AG. Smlouva o zkušební montáži uzavřená se společností "Shanghai Tractor &Automobile Corporation" vytvořila odrazový můstek pro aktivity koncernu v Čínské lidové republice, která se díky své reformní politice nabízela jako nejsnaživější průmyslový partner a perspektivní odbytiště. Cílem této spolupráce byl společný podnik na výrobu modelu Santana.

Červen Volkswagen AG uzavřela smlouvu o spolupráci se společností "Nissan Motor Co.,Ltd.", aby bylo možné zahájit v Japonsku výrobu modelu Santana. Nissan dal k dispozici výrobní zařízení a zajišťoval odbyt výrobku prostřednictvím své prodejní organizace, zatímco Volkswagen dodával ze Spolkové republiky Německo motory, převodovky a podvozky. Model Santana vyráběný ve městě Zama u Tokia se v Japonsku prodával od února 1984.

30.září Spoluprací se společností "Sociedad Espaňola de Automóviles de Turismo, SA" (SEAT) si Volkswagen AG připravovala půdu pro vstup na Pyrenejský poloostrov. Španělský výrobce automobilů organizoval od této doby prodej dovážených modelů Volkswagen a Audi prostřednictvím své vlastní sítě prodejců a v licenci vyráběl od jara 1984 modely Passat a Polo. Přemístění výroby vozů Polo do Španělska sloužilo rovněž k uvolnění dalších kapacit pro rozšíření výroby modelu Golf ve Wolfsburgu a tím k dosažení čelního místa v rámci evropského automobilového průmyslu.

Listopad Začala sériová výroba modelu Caddy, spojení osobního a užitkového vozu. 1983 Červen Náběh výroby druhé generace modelu Golf v hale 54, která byla speciálně vybudována pro konečnou montáž tohoto modelu, zahájil v koncernu novou éru výrobní techniky. Na výrobě vozidel se zde poprvé podíleli roboti, přičemž konstrukční detaily byly do velké míry přizpůsobeny právě automatizované montáži. Nová koncepce výroby zvyšila stupeň mechanizace na 25 procent a podpořila ergonomické uspořádání pracoviště. Díky měkčím, elegantnějším tvarům, většímu interiéru a přepracovanému podvozku navázal nový Golf na prodejní úspěchy svého předchůdce. O to se postarala také bohatá paleta motorů včetně verze s pohonem všech kol a variant výbavy.

Prosinec V kmenovém závodě Wolfsburg začala sériová výroba druhé generace modelu Jetta. 1984

Volkswagen uvedl na trh první Golf s katalyzátorem. Od února 1987 byly vozy Audi a od listopadu 1987 osobní vozy Volkswagen s benzinovým motorem nabízeny s katalyzátorem.

Listopad S organizací zahraničního obchodu NDR uzavřela Volkswagen AG smlouvu o licenční výrobě motorů. Volkswagen poskytl potřebná zařízení, vše ale ztroskotalo na úkolech stanovených plánovitým hospodářstvím. 1985 20.duben Po několikaletých jednáních byla v Pekingu založena společnost "Shanghai-Volkswagen Automotive Company, Ltd.". Volkswagen AG vlastnila padesátiprocentní podíl na čínsko-německém společném podniku, který 1.září tohoto roku zahájil výrobu modelu Santana a který se po dobudování kapacit stal největší a nejmodernější továrnou na osobní automobily v Číně. V letech 1986 až 1991 se roční výroba zečtyřnásobila z 8 471 na 35 000 vozidel, počet zaměstnanců vzrostl z 1 911 na 3 064.

4.červenec Valná hromada se usnesla, že podnik bude přejmenován z původního názvu "Volkswagenwerk AG" na "Volkswagen AG".

Marketingová strategie sledovaná společností Volkswagen of America,Inc., která se zaměřila na posílení individuální identity značek Volkswagen a Audi, šla ruku v ruce s novým uspořádáním kompetencí v oblasti prodeje a servisních služeb. Za značku Volkswagen v budoucnu měla odpovídat společnost "Volkswagen of United States, Inc.", za značku Audi společnost "Audi of America, Inc.". Obě nově založené společnosti byly po právní stránce vedeny nikoli jako samostatné dceřinné společnosti, ale jako divize společnosti Volkswagen of America, Inc..

1986 24.duben WalterHillerbyl zvolen předsedou celozávodní rady a ujal se zároveň dne 6.května 1986 vedení koncernové rady.

18.červen Poté co se osvědčila spolupráce se španělským výrobcem automobilů SEAT, S.A., převzala Volkswagen AG nejprve 51 procent akciového kapitálu a SEAT, S.A. byl tak začleněn do koncernu jako třetí samostatná značka. Volkswagen otevřel svému prodeji cestu na nový trh, doplnil svou paletu produktů v oblasti modelů nižší třídy a upevnil své vedoucí postavení v Evropě.

Srpen Ve Wolfsburgu se rozeběhla výroba druhé generace modelu Polo, která přinesla velkorysejší interiér i zavazadlový prostor a také bohatší výbavu. Od března 1988 se nové Polo vyrábělo u firmy SEAT v závodě Pamplona.

31.prosinec Za účelem omezení prodejních aktivit na trhu v USA nechala společnost Volkswagen of America, Inc. vypršet po vzájemné dohodě smluvní poměr s velkoobchodníkem VW/Audi "Riviera Motors, Inc.". Převzetím velkoobchodní funkce měl být zajištěn i přímý vliv na marketing a servis prodejců působících v tomto regionu a měla by být rovněž důsledněji využívána racionalizační opatření sloužící ke snižování nákladů.

Vzhledem k expanzivnímu vývoji leasingového obchodu v severní Americe a ke zlepšení interního vývoje byly nově uspořádány vlastnické poměry společnosti Volkswagen of America, Inc. v této oblasti. Dne 30.června byly obchody společnosti "Volkswagen Financial Corporation" převedeny na společnost "VW Credit,Inc." a "Vorelco, Inc." se dne 31.prosince sloučilo se společností Volkswagen of America,Inc..1987 1.leden Pod tlakem silného poklesu prodeje na jihoamerickém trhu spojily firmy Volkswagen AG a Ford MotorCompany své tamější aktivity v rámci nově založené holdingové společnosti, aby tak lepším využitím zdrojů posílily konkurenceschopnost. Společný podnik "AUTOLATINA" koordinoval aktivity společností Volkswagen do Brasil S.A. a "Ford do Brasil S.A.", které i nadále existovaly po právní stránce jako samostatné podniky. Argentinské dceřinné společnosti obou koncernů se sloučily. Poté co brazilská vláda zahájila v hospodářství konsolidační a liberalizační kurs, byla spolupráce mezi firmami Ford a Volkswagen v dubnu 1995 zastavena.

Červen Mezi společností Volkswagen AG a japonským výrobcem vozů Toyota byla přijata dohoda, ve které byla plánována výroba vozu pickup ve třídě s užitnou hmotností do 1 tuny. Jako výsledek této spolupráce se v lednu 1989 rozeběhla v závodě Hannover sériová výroba modelů Taro a Hilux.

2.červenec Klaus Liesen astoupil úřad předsedy dozorčí rady společnosti Volkswagen AG.

Prosinec U firmy Volkswagen byla zahájena sériová výroba třetí generace limuzíny Passat. Nový Passat Variant šel do výroby o tři měsíce později a obhájil si svou pozici jednoho z nejoblíbenějších rodinných vozů. Oba modely byly od konce roku 1991 vyráběny také v podniku Volkswagen Bratislava. 1988 Leden Sportovní kupé Corrado vybavené motorem o výkonu 160 k šlo do sériové výroby a nahradilo v roce 1992 Scirocco.

31.srpen Volkswagen dodal zařízení pro výrobu benzinového čtyřtaktu závodu "VEB IFA-Kombinat Personenkraftwagen" se sídlem v Chemnitzu a dostávalo za to agregáty z továrny na výrobu motorů.

24.srpen S čínským výrobcem automobilů "First Automobile Works" v Changchunu uzavřela Volkswagen AG dohodu o licenční výrobě modelu Audi 100. Vzhledem k tomu, že mnohé díly vozu Audi a modelu Santana vyráběného v Shanghai byly totožné, bylo možné provádět aktivní výměnu komponentů. 1989 Říjen Na rostoucí význam japonského trhu reagoval koncern založením společnosti "Volkswagen Audi Nippon K.K.". Po přechodnou dobu zodpovídala dovozní a odbytová společnost paralelně s japonskou firmou Yanase za dovoz vozů Volkswagen, dokud začátkem roku 1993 nepřevzala funkci importéra ve vlastní režii. Budování odbytové organizace v Japonsku začalo v listopadu 1990 jmenováním prvních přímých prodejců.

Prosinec Bezprostředně po otevření hranic mezi oběma německými státy pronikl Volkswagen AG a východoněmecký trh a využil svých dlouholetých obchodních vztahů se saským automobilovým průmyslem. Společně s podnikem VEB IFA-Kombinat Personenkraftwagen v Chemnitzu založil plánovací společnost "Volkswagen IFA-PKW GmbH", která měla připravit vývoj a výrobu vozidel, jež by byly konkurenceschopny na mezinárodní úrovni. Dne 21.května 1990 byly v továrně vyrábějící Trabanty montovány první vozy Polo, montáž modelu Golf se rozeběhla v únoru 1991. Za účelem přizpůsobení kapacit očekávanému zvýšení poptávky investoval Volkswagen do výstavby výrobních závodů v Moselu, Chemnitzu a Eisenachu.

1990 Červen Čtvrtá generace modelu Transporter, která se od svého předchůdce lišila zaoblenějším designem, vpředu příčně uloženým motorem a pohonem předních kol, se začala vyrábět v podniku Hannover.

26.červen Klaus Volkert byl zvolen předsedou celozávodní a koncernové rady.

31.srpen V koncernu vznikla Evropská koncernová rada, která se skládala ze zástupců pracovníků společností Volkswagen AG, SEAT, S.A. a Volkswagen Bruxeles S.A.. K podepsání smlouvy zástupci pracovníků a vedením koncernu došlo 7.února 1992. Evropská závodní rada byla v automobilovém průmyslu novinkou.

Prosinec Koncern založil ve Východním Německu dvě společnosti, aby tak vytvořil kapacity, které si žádal trh. Po přechodnou dobu realizovala společnost "Sächsische Automobilbau GmbH", dceřinná společnost instituce pro správu majetku, montáž koncernových vozidel. Po dokončení závodu Mosel přešla odpovědnost za výrobu na dceřinnou společnost koncernu "Volkswagen Sachsen GmbH", která vznikla z plánovací společnosti. Ta v říjnu 1991 získala podíl na společnosti "Zylinderkopffertigung Eisenach GmbH" a 1.ledna 1992 převzala "Motorenwerk Chemnitz GmbH".

10.prosinec Od české vlády dostala Volkswagen AG příspěvek na převzetí tradičního výrobce automobilů "Škoda, automobilová a.s." a zajistila si tak dobrý přístup na automobilové trhy ve středovýchodní a východní Evropě. Podnik se sídlem v Mladé Boleslavi disponoval kvalifikovanými pracovníky s dobrými odbornými znalostmi a roční výrobní kapacitou 190 000 vozidel. 16.dubna 1991 byl začleněn do koncernu jako čtvrtá samostatná značka.

1991 1.leden Koncern získal novou strukturu, která byla přizpůsobena spojení čtyř značek.Ta oddělila koncernové vedení od představenstev jednotlivých značek, jež byla kompetentní pro operativní obchodní oblasti a byla zapojována do strategických rozhodnutí koncernového vedení.

6.únor Volkswagen AG vytvořila druhý pilíř v Číně. Ze spolupráce se společností "First Automobile Works", která probíhala již od roku 1988, vznikl společný podnik "FAW-Volkswagen Automotive Company,Ltd." se sídlem v Changchunu,na kterém měla Volkswagen AG čtyřicetiprocentní podíl. Díky tomuto podniku joint venture si koncern VW vybudoval v Číně takovou pozici, která mu umožnila zajistit si dlouhodobě vedoucí postavení na trhu a vybudovat ekonomicky výhodný výrobní závod na území Asie. Model Volkswagen Jetta se nejprve montoval z dovážených komponentů. Na konci roku 1993 zahájila nově zřízená továrna s roční kapacitou 150 000 vozidel výrobu automobilů Jetta; rok nato byla uvedena do provozu výroba převodovek a motorů, která produkovala pro dodavatelský svaz a území Číny i pro vývoz do Německa.

Březen Za účelem optimalizace organizační struktury spojila Volkswagen AG své finanční služby pod jednou střechou společnosti "Volkswagen Finanz GmbH", která se k 1.lednu 1994 transformovala v akciovou společnost. "Volkswagen Financial Services AG" měla přístup na mezinárodní finanční trhy a umožnila využití světových výhodných finančních zdrojů.

Březen V návaznosti na regionalizaci svých mimoevropských trhů spojil koncern VW centra v USA, Kanadě a Mexiku do společnosti "North American Region" (NAR), aby propojil aktivity ve výrobě a odbytu. O rok později byly vytvořeny regiony "Asie-Tichomoří" a "Jižní Amerika/Afrika"

30.květen Volkswagen AG završila své aktivity v ČSFR. Dohoda o spolupráci s výrobcem automobilů "Bratislavské Automobilové Závody" uzavřená se slovenskou vládou dne 12.března vyústila v založení společnosti "Volkswagen Bratislava, spol. s r.o.". Volkswagen převzal výrobní komplex s vybudovanou infrastrukturou, kde byly od prosince roku 1991 vyráběny modely Passat. Po rozšíření výrobních kapacit a zřízení závodu na výrobu převodovek zde vzniklo moderní výrobní zařízení, které v roce 1994 přešlo zcela do vlastnictví společnosti Volkswagen AG.

15.červenec Formou podniku joint venture se v Portugalsku angažovaly společnosti Volkswagen AG a Ford AG rozdělením kapitálu a rizika ve velice perspektivním segmentu trhu - v segmentu velkoprostorových limuzín. V městě Setubal založily podnik "AutoEuropa Automóveis Lda.", aby zde realizovaly výrobní koncepci střiženou na míru evropskému trhu, za jejíž vývoj odpovídal Volkswagen. Po více než třech letech výstavby se v závodě Palmela rozeběhla v dubnu roku 1995 produkce modelu Volkswagen Sharan. 1.ledna 1999 převzala Volkswagen AG podíl firmy Ford na portugalském podniku, ve kterém byl vedle modelu Sharan vyráběn i model SEAT Alhambra a Ford Galaxy.

Červenec Volkswagen začal s výrobou třetí generace vozů Golf, která nabízela ještě širší paletu motorů (od naftových motorů až po šestiválce) a variant modelů (od modelu Cabrio až po model Caddy). I u nově strukturovaného modelového programu stála v popředí úspornost. Byla zlepšena i bezpečnost vozidla.

Listopad Po náběhu sériové výroby v Mexiku a jižní Africe se následovníkem modelu Jetta stalo Vento, které bylo po technické stránce přepracované. V Mladé Boleslavi u Škoda, automobilová a.s. vzniklo oddělení zabývající se dovozem vozů značky Volkswagen a Audi. Volkswagen prodal 162 osobních vozů. 1992 Listopad Pozastavením práce a zkrácenou pracovní dobou ve třech německých a snížením počtu pracovníků o 5,8 %, což bylo ze sociálního hlediska ještě únosné, skončila pro koncern éra vysoké konjunktury automobilového průmyslu a expanze podniku. Náhlé přerušení boomu ve sjednocování a stagnační tendence v mezinárodním obchodě s automobily charakterizovaly krizi, která začala v druhé polovině roku a která pak v roce 1993 přešla v nejtěžší světovou hospodářskou recesi v poválečné historii. Koncern zaznamenal značné ztráty v odbytu na domácím trhu i na největších západoevropských trzích; průměrný počet zaměstnanců klesl o 7,4 procenta. 1993 1.leden Ferdinand Piëch nastoupil do funkce předsedy představenstva společnosti Volkswagen AG.

1.leden Od londýnského podniku "Lonrho Plc." převzala Volkswagen AG britského importéra "V.A.G (United Kingdom) Ltd.". Po Francii, Itálii a Španělsku přešla odpovědnost za odbyt všech vozidel Volkswagen a Audi i ve Velké Británii na koncern.

Za účelem připojení nových možností odbytu v asijsko-tichomořském regionu, který se díky svému dynamickému hospodářskému rozvoji stal důležitým trhem budoucnosti, byla založena společnost "Volkswagen Asia-Pacific Ltd." se sídlem v Hongkongu. Ta koordinovala holdingové společnosti působící v tomto regionu a probíhající projekty.

Březen Pomocí rozsáhlých sanačních strategií a strategií týkajících se zavedení nového pořádku zastavil koncern zhroucení svých obchodů v Severní Americe. V důsledku celosvětové recese, tvrdší konkurence na severoamerickém a mexickém trhu a odbytových organizací vyžadujících vysoké náklady dosáhly ztráty kritického bodu, přičemž již v předchozím roce poklesl prodej vozidel v USA na historické minimum. Podle principu "Kvalita má přednost před kvantitou" budovala Volkswagen AG ze závodu Puebla efektivní výrobní podnik s lean production a vysokým podílem domácí výroby a to za účelem zásobování trhů v severoamerickém regionu vozidly v potřebném počtu a potřebné kvalitě a za účelem zvýšení dodávek na exportní trh v Jižní Americe. Paralelně s omezováním sítě prodejců, které se provedlo s cílem snížit náklady, se zintenzívnily servisní činnost a péče o zákazníky, posílil se i regionální marketing. V souvislosti s konjunkturním oživením v USA přinesl sanační kurz již v roce 1995 své první ovoce.Odbyt společnosti Volkswagen of America,Inc. se zvýšil o dobrých 20 procent na 139 000 vozidel, zatímco hospodářské výsledky stejně jako počty prodaných vozů v Kanadě a Mexiku stouply teprve v následujícím roce.

19.květen Volkswagen AG a polská firma "FSR Polmo" založily v Poznani společný podnik "Volkswagen Poznan". Po ukončení první fáze výstavby se tam začátkem roku 1994 začalo montovat denně 20 vozů Transporter. Tímto podnikem joint venture vstoupil koncern VW na polský trh a zlepšil tak zároveň své možnosti připojení východoevropských trhů.

Září Rozeběhla se sériová výroba čtvrté generace vozů Passat. Model Passat se stupňovitou zádí se od října 1993 vyráběl i v závodě Volkswagen Bratislava, Variant se tam vyráběl od února 1994.

1994 1.leden Zavedením čtyřdenního pracovního týdne pro zaměstnance společnosti Volkswagen AG nastoupilo představenstvo VW, závodní rada a IG-Metall (odborový svaz) novou cestu zabezpečení podniků a zaměstnanců. Namísto toho,aby se počet 30 000 nadbytečných pracovníků zredukoval pomocí obvyklých postupů, snížila se týdenní pracovní doba v německých podnicích ze 36 hodin na 28,8 hodiny, což bylo spojeno se snižováním mezd a platů. V kombinaci s flexibilními modely pracovní doby, klouzavým nástupem kvalifikovaných dělníků a opatřeními týkajícími se předčasného odchodu do důchodu se zkrácení pracovní doby osvědčilo pro všechny zúčastněné. Od 8.února 1999 platil pro výrobu automobilů ve Wolfsburgu nový model pracovní doby, podle kterého bylo možné organizovat čtyřdenní pracovní týden do čtyř, pěti nebo šesti dnů, kdy je podnik v provozu.Tato úprava odpovídala koncepci flexibilní pracovní doby, která byla uplatněna pro téměř 90 procent zaměstnanců společnosti Volkswagen AG a která zahrnovala vedle individuálního uspořádání pracovní doby výrobu během dovolené, práci o sobotách a o nedělích.


Volkswagen Sachsen GmbH otevřel oficiálně podnik ve městě Mosel u Cvikova, který byl poté, co vyráběl karosérie, již v červenci 1992 začleněn do výroby vozů Golf a nyní disponoval výrobní kapacitou 250 000 vozidel ročně. Jeho zásobování zajišťovala továrna na výrobu motorů Chemnitz, která od roku 1994 dodávala kompletní motory i podnikům ve Wolfsburgu a Bruselu, a také podnik na výrobu hlav válců "Zylinderkopffertigung Eisenach GmbH". Na pracovištích v Moselu,Chemnitzu a Eisenachu bylo v roce 1994 zaměstnáno na 3 200 osob.

Srpen Ve španělském závodě Pamplona se rozeběhla výroba třetí generace modelu Polo, které se poprvé dodávalo i ve čtyřdveřové verzi; o měsíc později pak byla výroba tohoto modelu zahájena i ve Wolfsburgu. Pokud šlo o bezpečnost, tento malý Volkswagen byl po technické stránce přizpůsoben modelu Golf - mohl být vybaven airbagy, systémem ABS a jeho karoserie byla pevnější ve zkrutu. V regionu Severní Ameriky budoval koncern dodavatelský svaz značek Volkswagen a Audi. Díky propojení společností Volkswagen of America, Inc. a Volkswagen Canada Inc., které zůstaly po právní stránce samostatnými společnostmi, mohl Volkswagen uspořádat severoamerický odbytový systém efektivněji a co do nákladů také výhodněji.

1995 4.červenec Z užitkových vozidel jako jedné oblasti podniku Volkswagen AG se stala samostatná koncernová značka, která zodpovědně začala koordinovat světový obchod s užitkovými vozy.

Září V podniku Volkswagen do Brasil se rozeběhla výroba 7,5-tunového nákladního automobilu L 80.

17.listopad Ve městě Pacheco u Buenos Aires uvedl Volkswagen Argentina S.A.do provozu nový závod na výrobu automobilů s roční kapacitou 150 000 vozidel. Továrna, ve které se vyráběly model Golf a od roku 1996 i Polo, pracovala podle modulové koncepce: dodavatelé montovali v areálu závodu mimo jiné přístrojové desky, dveře a palivové nádrže, které potom montovali na vlastní odpovědnost do vozidel. Při náběhu výroby modelu Audi A4 vznikla koncernová platforma typu B určená pro vozidla střední třídy. Díky propojení platforem mohl koncern hospodárněji uspořádat strukturu produktů i strukturu podniku a rozšířit nabídku typů. Od roku 1995 byly všechny čtyři značky důsledně zapojeny do strategie platforem. Na nové platformě modelu Golf byly montovány různé modely jako je Audi A3, New Beetle, ŠKODA Octavia a Audi TT.

Listopad Rozeběhla se sériová výroba druhé generace modelu Caddy.

1996 Září V Emdenu šla do výroby pátá generace limuzíny Passat s kupolovitou střechou, která se od října vyráběla také v závodě Mosel. V březnu 1997 pak následovala verze Variant, u které uvedl Volkswagen na trh novou pohonnou jednotku VR5 o obsahu 2,3 litru a výkonu 150 k.

1.listopad Volkswagen do Brasil S.A.otevřel ve městě Resende/Rio de Janeiro továrnu na výrobu nákladních vozidel a autobusů s roční kapacitou 30 000 vozů. Dne 12.října tohoto roku zahájila výrobu nová továrna na motory v S_o Carlos/S_o Paulo. Komponenty byly dodávány z podniků v Salzgitteru a Chemnitzu. Výstavbou výrobních zařízení v Brazílii a Argentině vyplnil Volkswagen kapacitní mezeru na jihoamerickém trhu, která vznikla po ukončení spolupráce se značkou Ford. Volkswagen AG se podílela na nově zřízeném izraelském společném podniku "Dead Sea Magnesium Ltd.", který se zabýval získáváním, zpracováním a prodejem magnézia.

1997 1.srpen Tarifní smlouvy podepsané u Volkswagen AG dne 14.července vstoupily v platnost. Prodloužily opatření pro zajištění zaměstnanosti do konce roku 1999, přičemž čtyřdenní pracovní týden zůstal jako jeden z klíčových bodů nadále v platnosti a byl upraven dalším zpružněním pracovní doby podle potřeb výroby. Nejdůležitější součástí tarifních dohod bylo opatření týkající se zkráceného pracovního úvazku pro určitou věkovou skupinu, které nadále umožnilo hladký odchod do důchodu.

Srpen V kmenovém podniku Wolfsburg se rozeběhla výroba čtvrté generace modelu Golf.

Prosinec Volkswagen de Mexico S.A. de C.V. zahájil v podniku Puebla sériovou výrobu modelu New Beetle, výkonné reminiscence na Brouka založené na osvědčené technice vozu Golf. Poté co koncern VW postupně zlepšil svou pozici mezi konkurencí v regionu Severní Ameriky, podařil se mu s modelem New Beetle velký průlom především do USA, kde tento retromodel, stejně jako před 40 lety Brouk, vyvolával skutečnou "beetlemánii". Jetta, Passat a Golf doplnily atraktivní modelovou paletu, která dosahovala v Mexiku, Kanadě a USA dobrého ohlasu a pro budoucí obchody značky Volkswagen v Severní Americe vytvořila pevný základ. I přes stagnující prodej osobních vozů na trzích v tomto regionu narostl prodej vozů Volkswagen v roce 1998 o 55 procent. V následujícím roce dosáhl koncern s počtem 382 328 vozidel prodaných v USA svého nejlepšího výsledku od roku 1974.

1998 Duben Nová společnost Import Volkswagen Group, s.r.o.převzala všechny funkce, práva i povinnosti oficiálního dovozce osobních i užitkových vozů Volkswagen.

13.květen Vznikla světová koncernová závodní rada Volkswagen. 20.května 1999 byla podepsána smlouva mezi zástupci zaměstnanců a vedením koncernu. Prezidentem mezinárodního grémia zaměstnanců byl zvolen Klaus Volkert.

Červen V závodě ve Wolfsburgu se rozeběhla sériová výroba modelu Lupo; Volkswagen tak uvedl na trh nový typ úsporného malého vozu..

3.červenec Koncern rozšířil svou nabídku v segmentu luxusních vozů. K dosavadnímu svazku značek Volkswagen, Volkswagen užitková vozidla, Audi, Seat a ŠKODA připojil Volkswagen AG jak značku Bugatti tak i převzetím společností "Rolls-Royce MotorCars Limited" a "Bentley Motor Cars Limited" značky Bentley a (do konce roku 2002) Rolls Royce. Volkswagen se od roku 2003 v anglickém podniku Crewe soustřeďuje na vývoj, výrobu a prodej špičkových luxusních automobilů značky Bentley.

Červenec Volkswagen zahájil výrobu modelu Bora.

11.září Pro osoby, které byly za druhé světlové války nuceně nasazeny v tehdejší společnosti Volkswagen, zřídila Volkswagen AG humanitární fond, který byl dotován 20 miliony DM.

1999 4.únor Založením společnosti "Volkswagen (China) Investment Company Ltd." v Pekingu spojil koncern své dosavadní i budoucí investice v Číně pod společnou střechou holdingové společnosti, aby tak mohl rychleji realizovat nové automobilové projekty.

Červenec S náběhem výroby modelu Lupo s motorem TDI s průměrnou spotřebou 2,99 l/100 km napsala Volkswagen novou kapitolu dějin automobilismu. Dvoudveřový vůz s plnou nádrží o obsahu 34 litrů, který ujede více než 1 000 km, je ve světovém měřítku prvním sériově vyráběným vozem s třílitrovým motorem. Za svou extrémně nízkou spotřebu vděčí vyvinutému tříválcovému motoru TDI a lehké konstrukci. Dveře, blatníky a kryty jsou z hliníku, zadní víko z magnézia; podobně lehké materiály byly použity i u náprav a zavěšení kol. Díky tomu činí hmotnost modelu Lupo s motorem TDI o obsahu 3 l pouhých 830 kilogramů. Zároveň je optimalizována aerodynamika. Díky nízké spotřebě energií a surovin určuje Lupo s třílitrovým motorem nová měřítka v ochraně životního prostředí a otevírá nový segment trhu, který v budoucnu díky tlaku vyvíjenému zvyšujícími se cenami benzinu poroste.

27.červenec V Drážďanech položila Volkswagen AG základní kámen "prosklené manufaktury", ve které by měly být před očima zákazníků a návštěvníků montovány luxusní modely značky Volkswagen.

2000 Duben Podílem ve výši 18,7 procenta na švédském výrobci automobilů "Scania AB" posiluje Volkswagen AG svou pozici na mezinárodním trhu s užitkovými vozidly.

31.květen Koncern VW otevírá ve Wolfsburgu tzv.AutoStadt. V tomto centru služeb, kde lze zažít mnoho zajímavého, bylo poprvé realizováno předávání vozidel zákazníkům z obchodního sektoru. Jako "Center of Excellence" zakládá AutoStadt inovativní servis, pomocí kterého chce Volkswagen posílit vazbu zákazníka na značky sdružené v koncernu a získat nové vrstvy zákazníků.

2001 1. ledna Importérská společnost „Volkswagen Group Australia Pty. Ltd.“, založená v Alexandrii, zahajuje odbyt, aby ještě intenzivněji získávala podíl na australském trhu ve vlastní režii. Nová firma se 60 pracovníky zahájila svou činnost 17. března 2001. V té době je Volkswagen nejprodávanější evropskou značkou v Austrálii. V konkurenci, kde dominují američtí a japonští výrobci, sází australská dceřiná společnost VW na vzornou síť prodejců a servisních podniků. Speciálně předzásobením náhradními díly má být zkrácena doba oprav a tím zvýšena spokojenost zákazníků. Koncem roku 2001 je ukončena první fáze vytváření a nové orientace prodejní organizace.

18. června V pobočném závodě Salzgitter sjíždí s výrobního pásu po téměř čtyřletém vývoji první sériově vyráběný lodní motor. Program motorů, prezentovaný na výstavě „Boot 2002“, zahrnuje tři přeplňované vznětové motory a dva vznětové motory s atmosférickým sáním, které jsou optimalizované pro různé typy lodí. Jejich nízká hmotnost, kompaktní rozměry a několik technických specifik, jako je například olejová vana, vyvinutá pro speciálně těžký chod ve vodě, poskytují v porovnání s běžnými jachtovými motory nové možnosti využití. Pro prodej nové palety výrobků v Německu je od počátku roku 2002 k dispozici již 17 prodejců; v Evropě program lodních motorů Volkswagenu zastupuje celkem 48 odbytových partnerů v Nizozemsku, Velké Británii, Itálii a Dánsku.

srpen Je zahájena sériová výroba čtvrté generace modelu Polo. Z hlediska stylu a technologie definuje nové Polo vlastní třídu mezi modely Golf a Lupo. Při kompaktních, mírně zvětšených vnějších rozměrech disponuje v porovnání se svým předchůdcem větším vnitřním prostorem, který se vyznačuje komfortem, ergonomií a vysokou kvalitou materiálu. Podvozek s novou zadní spřaženou nápravou a optimalizovaným nezávislým zavěšením kol je stejně tak živý jako bezpečný. Polo se dodává se sedmi variantami motorů od 55 do 100 k, mimo jiné s nově vyvinutými tříválcovými motory 1,2 l s 55 a 65 k.

16. srpna K výrobě kompaktního vanu Touran zakládá Volkswagen společnost Auto 5000 GmbH, která zřizuje výrobní závod na pozemku továrny ve Wolfsburgu. Výroba zde začíná v prosinci 2002 s plochými hierarchiemi, týmovou prací a většími procesními kompetencemi pro pracovníky. Společně s odborovou organizací IG Metall byl pro ni vytvořen speciální tarifní model, který přenáší zodpovědnost za dohodnuté objemy a kvalitu přímo na pracovníky. Denní pracovní doba je flexibilní a orientuje se na splnění programu. S konceptem výroby je spojen kvalifikační model, který sází na individuální ochotu učit se a na to, aby se pracovníci učili na vlastní odpovědnost. Na všeobecnou kvalifikaci navazuje další vzdělávání o rozsahu tří hodin týdně, které opravňuje po dvou letech k získání certifikátu „Pracovník výroby automobilů IHK“. Auto 5000 GmbH zaměstnává 3 500 pracovníků.

11. prosince Téměř dva a půl roku po položení základního kamene 27. července 1999 otvírá Volkswagen AG „Skleněnou továrnu“, která byla zřízena v Drážďanech. Základem výrobního závodu, proskleného kolem dokola okny s protihlukovou izolací, je nový koncept výroby, který v transparentní architektuře propojuje průmyslovou výrobu automobilů s vysoce hodnotnou ruční prací. Stejně tak s sebou přináší Skleněná továrna nové akcenty jako centrum služeb, kde je výrobní proces inscenován jako atrakce. Individuální péče o zákazníky dává kupujícím poprvé možnost zažít vznik vlastního auta velmi zblízka. Takovým způsobem má docházet k posílení emocionální vazby na značku Volkswagen. Jako první model vyšší třídy automobilů jde do výroby Phaeton.

prosinec Náběhem výroby Phaetonu vstupuje značka Volkswagen do vyšší třídy automobilů. Phaeton se podle přání vyrábí s motorem o šesti nebo dvanácti válcích a od roku 2003 také s desetiválcovým vznětovým motorem.


2002 1. ledna Automobilová část koncernu získává nové uspořádání, aby se jednotlivé značky mohly ještě výrazněji profilovat. Skupina značek Volkswagen ztělesňuje jako hlavní principy autentičnost a spolehlivost a spojuje značky osobní vozy VW, Škoda, Bentley a Bugatti. Spektrum této skupiny značek nyní sahá od Lupa až po Veyron 16.4 a může obsloužit ty nejrozmanitější segmenty zákazníků. Sportovní charakter, inovační technika a stylový design jsou atributy druhé skupiny značek, kterou tvoří Audi, SEAT a Lamborghini.

Užitkové vozy jsou integrovány do nové struktury koncernu jako svébytná značka. Každá značka si zachovává svůj vlastní charakter a operuje na trhu samostatně. Ve své strategii nového uspořádání oblastí obchodu se podnik Volkswagen soustředí na zvyšování efektivity, rentabilitu a orientaci na zákazníka.

1. ledna Volkswagen AG získává od Scanie poloviční podíl na švédském importérovi Svenska Volkswagen AB. Tato společnost, založená v roce 1968, která je dnes kompetentní pro dovoz a prodej značek Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA a Porsche, tím přechází do stoprocentního vlastnictví wolfsburského podniku.

16. dubna Dozorčí rada ustanovuje Bernda Pischetsriedra předsedou představenstva Volkswagen AG.

16. dubna Ferdinand Piëch přebírá pozici předsedy dozorčí rady Volkswagen AG.

25. června Golf předhání legendárního Brouka na jeho vítězné cestě a s celkem 21 517 415 vyrobenými vozy se stává nejvíce vyráběným modelem Volkswagenu. Téměř 40 000 pracovníků závodů ve Wolfsburgu, Moselu, Bruselu, Bratislavě, Uitenhage a Curitibě vyrobí každý pracovní den více než 3 600 Golfů.

srpen Společnost Volkswagen Slovakia, a.s. se sídlem v Bratislavě zahajuje sériovou výrobu Touaregu, terénního vozu vyšší třídy, s nímž značka Volkswagen úspěšně vstupuje do nového segmentu trhu. Koncept vozu spojuje vlastnosti vysoce hodnotného terénního vozu s komfortem limuzíny vyšší třídy a dynamikou sportovního vozu. Nová měřítka ve své třídě stanoví Touareg především svým výškově nastavitelným pneumatickým odpružením a hnacím agregátem V10 TDI - s 313 k při krouticím momentu 750 Nm se jedná o nejsilnější vznětový motor u osobního vozu na světě. V roce 2003 Touareg obdrží vyznamenání „Nejlepší terénní vůz luxusní třídy“ a od amerického automobilového magazínu s nejvyšším nákladem v USA získává ocenění „Sport Utility Vehicle roku 2004“.

srpen V mexickém závodě Puebla je zahájena sériová výroba modelu New Beetle Cabriolet, který připomíná Brouka s otevřenou střechou. Automaticky výsuvný rám určený k ochraně pro případ převrácení umožňuje avantgardní design při zachování vysokých bezpečnostních standardů.

11. listopadu Na zahajovací akci se veřejnosti představuje Autouniverzita (AutoUni), kterou založil Volkswagen. Od podzimu 2005 nabídne tento mezinárodně uznávaný vzdělávací institut magisterské studium, které spojí podnikatelskou praxi s vědeckou tvorbou teorie a bude využívat nové formy výuky a generování poznatků. Jednotlivé moduly studia se v současné době testují; kromě toho pořádá AutoUni různé akce na témata relevantní pro podnik. Nabídka vzdělávání je primárně orientována na elitu Volkswagenu z řad odborníků a vedoucích pracovníků, aby byla vytvořena základna pro efektivní management poznatků a inovační personální rozvoj. Ve druhém kroku se otevře i pro subdodavatele a partnery; poté se předpokládá zpřístupnění pro veřejnost.

prosinec Náběh výroby víceúčelového vozu Touran přibližuje Volkswagen AG dále jejímu strategickému cíli zvýšit pokrytí tržních segmentů na 85 procent. Multivariabilní vůz určený pro rodinu, volný čas i obchod je přesvědčivý díky svému inteligentnímu konceptu prostoru, vysoké kvalitě, pokrokovým motorům a živému, stejně tak jako bezpečnému podvozku se čtyřprvkovou zadní nápravou a elektromechanickým posilovačem řízení. Jako nejvíce prodávaný kompaktní van v Německu se stane Touran v červnu 2003 modelem s vedoucí pozicí na trhu ve své třídě.

2003 Založení Volkswagen Individual GmbH v souladu se závaznou koncernovou směrnicí na podporu rozsáhlého plnění potřeb a přání zákazníků. Nová společnost se prezentuje jako subjekt nabídky exkluzivních, individuálně zhodnocených a sportovních vozů značky Volkswagen.

březen Pátá generace Transporteru, která má světovou premiéru na veletrhu „Auto Mobil International“ v Lipsku, se začíná vyrábět v početných variantách modelu. Zatímco Multivan a obytný vůz pro volný čas California se orientuje na soukromé zákazníky, nachází Transporter, vyráběný jako skříňový vůz, kombi nebo valník své kupující především v oblasti živnostenské. Enormní variabilita jako společný znak všech skupin výrobků zajišťuje individuální, praxi blízká řešení a univerzální možnost využití vozů. S modelem Transporter 5. generace obhajuje značka Užitkové vozy Volkswagen svou vedoucí pozici na trhu v segmentu Transporter v Německu a v Evropě za rok 2003.

30. července V závodě Puebla der Volkswagen de Mexico sjíždí s pásu poslední Brouk. Volkswagen vyrobil celkem 21 529 464 exemplářů tohoto legendárního modelu.

srpen S novou dynamikou v designu sjíždí v závodech ve Wolfsburgu, Bruselu a Cvikově s výrobních pásů pátá generace Golfu. Jako první auto na světě vyráběné velkosériově s ocelovou karosérií je Golf 5 vybaven modulovým systémem dveří, takže v případě nehody lze místo kompletních dveří vyměnit pouze vnější plášť, což šetří čas i peníze. Zvýšení pevnosti karosérie zajišťuje 70 metrů laserových svarů. Bezpečnostní podvozek s výrazně zjemněnou nápravou s pružicí jednotkou vpředu a nově vyvinutou víceprvkovou nápravou garantuje sportovní charakter při zlepšeném jízdním komfortu. Paleta motorů zahrnuje dva motory s atmosférickým plněním a vstřikováním o výkonu 75 a 102 k, tři motory FSI o výkonu 90, 115 a 150 k, dva motory TDI se 105 a 140 k a vznětový motor s přímým vstřikováním o výkonu 75 k. K hospodárnosti motorů Volkswagen dále přispěl inovací technologie převodovky. Jako jeden z prvních modelů se Golf 5 dodává s nově vyvinutou dvouspojkovou převodovkou DSG, která zajistila koncernu VW náskok před konkurencí na světovém automobilovém trhu. Extrémně krátké doby řazení zajišťují v kombinaci s motorem 3,2 l VR6 vynikající jízdní výkony při výrazně nižší spotřebě. V budoucnosti se bude převodovka s přímým řazením používat také v koncernových vozech se vznětovým motorem.

1. října Dochází ke spojení devíti samostatných německých odbytových společností a vzniká společnost „Volkswagen Original Teile Logistik GmbH & Co. KG“ se sídlem v Baunatalu, jejímž úkolem je podpora odbytu originálních dílů na německém trhu. Volkswagen má v držení 52 procent podílů, ostatní se nacházejí ve vlastnictví prodejců značky Volkswagen.

říjen V saském Freibergu začíná první zařízení k vysokotlakému zplynování biomasy vyrábět syntetické palivo SunDiesel. Společně s provozovatelem Choren Industries a dalšími výrobci vozů podporoval Volkswagen vývoj tohoto paliva, které je výkonné stejně tak jako ekologické. SunDiesel neobsahuje síru ani aromáty, je neutrální z hlediska CO2 a svými výrazně nižšími emisemi uhlovodíku, dusíku a pevných částic znamená cenný přínos k ochraně životního prostředí a klimatu. Další úspěch v oblasti palivové strategie koncernu VW je docílen kooperací s RoyalDutch/Shell Group. Motorová nafta, vyrobená ze syntetického plynu, která prokázala možnosti svého běžného používání při testu s flotilou 25 Golfů TDI sledovaného vědci, snižuje emise pevných částic o čtvrtinu.

listopad V Poznani je zahájena sériová výroba modelu Caddy třetí generace. Kompaktní městská dodávka je ztělesněním zdařilého kompromisu mezi univerzálním transportním vozem pro mobilitu v zaměstnání či soukromé sféře a vozem pro přepravu osob. Ložný prostor verze skříňového vozu se zvýšil o 300 litrů; kombi poskytuje na přání sedm sedadel, což je v oblasti městských dodávek novinkou. Za svou vyspělou techniku vděčí Caddy novému Golfu a Touranu, na jejichž platformě byl vyroben. Více než polovina jeho konstrukčních prvků pochází z těchto modelů, takže oblast obchodu Užitkové vozy může profitovat při výrobě modelu Caddy z velkosériové výroby.

1. prosinec Volkswagen AG a čínská vláda podepisují prohlášení o úmyslech, podle něhož má být zvýšena intenzita spolupráce výrobou nových produktů a založením dalších společných podniků. Doba platnosti smlouvy o společném podniku FAW-Volkswagen se prodlužuje o 25 let. Pro koncern VW se mezitím Čínská lidová republika vyvinula ve druhý největší jednotlivý trh po Německu. Se svými společnými podniky v Šanghaji a Changchunu je v roce 2003 prodáno kolem 698 000 vozů a koncern VW potvrzuje nadále svou vedoucí pozici na trhu v Číně. 298 000 jednotek z toho připadá na podnik FAW-Volkswagen, který rozšířil svou modelovou paletu o Audi A4, nové Audi A6 a Golf 4. V roce 2004 uvádí FAW-Volkswagen do provozu druhý závod na výrobu automobilů, kde na počátku července sjíždí s pásu prototyp prvního, v Changchunu vyrobeného modelu Caddy.

2004 leden Koncern VW rozšiřuje svou nákupní organizaci otevřením kanceláře v Pekingu, aby bylo možné ještě lépe zapojit do výroby společných podniků v Číně subdodavatele z domácího průmyslu. Využívání lacinějších zdrojů nákupu v Číně, ale také ve východní Evropě, což umožňuje snižovat náklady, představuje nová strategická těžiště v globálním sourcingu.

leden Na výstavě North America International Autoshow v Detroitu prezentuje Volkswagen sportovní crossover studii Concept T. Vlastnosti terénního a sportovního vozu spojuje v offroad-coupé, s nímž výrobci automobilů z Wolfsburgu pokrývají nový segment trhu. Extravagantní křídlové dveře dodávají Conceptu T avantgardní nádech, který koresponduje s šípovitým designem boků. Jeho čelní partii charakterizuje mřížka chladiče ve tvaru V, integrovaná do nárazníku, a světlomety připomínající oči. Pro jízdu pod širým nebem lze sejmout obě poloviny přední části střechy a zadní střešní modul, tvořený pevnou odnímatelnou střechou. Motor V6 o síle 241 k, kombinovaný s pohonem všech kol 4Motion a automatickou převodovkou Tiptronic, umožňuje Conceptu T zrychlení na 100 km/h za 6,9 sek. Maximální rychlost je elektronicky omezena na 230 km/h.

13. července Na čínském trhu budoucnosti rozšiřuje koncern VW své výrobní kapacity. Po založení společnosti „Volkswagen FAW Platform Company Ltd.“ v Changchunu, která vyrábí podvozkové komponenty pro čínské společné podniky na výrobu automobilů, následuje 6. prosince podpis smluv o dvou společných podnicích na výrobu motorů. „FAW Engine (Dalian) Company Ltd.) bude od roku 2006 vyrábět převážně motory pro vozy střední třídy s nízkými emisemi, „Shanghai Volkswagen Powertrain Company Ltd.“ bude mít na programu výrobu motorů pro malé vozy.Volkswagen tak pokryje mezeru ve výrobní kapacitě, vzniklou v důsledku poptávkového boomu, a zároveň zvýší podíl místních výrobců na modelech vyráběných v Číně. U nově zakládaných společností v průmyslu má „Volkswagen (China) Investment Company Ltd.“ v držení vždy po 60 procentech kapitálu společnosti.

říjen Do provozu jsou uvedena dvě vizualizační centra ve výrobním závodě Wolfsburg, což vede ke snížení nákladů a zkrácení času v procesu vzniku produktu. Zajišťuje to nová 3D technologie vyvinutá na univerzitě Saarbrückenu, která nachází poprvé průmyslové uplatnění u Volkswagenu. Pomocí postupu zvaného ray-tracing lze virtuální modely zobrazovat na speciální projekční ploše v originální velikosti a vytvářet trojrozměrné objekty odpovídající skutečnosti. Již v časném stádiu vývoje tak inženýři získávají detailní a věrný obraz plánovaného modelu a mohou tak posoudit například průběh povrchu, lak nebo interiér, mohou korigovat případné nepřesnosti a lépe simulovat kroky při montáži. V příštím vývojovém stupni bude spektrum využití rozšířeno o virtuální jízdu městem a krajinou.

listopad Společný podnik „Volkswagen Mechatronic GmbH & Co. KG“, založený se Siemens VDO v saském Stollbergu, zahajuje výrobu vstřikovacích prvků pro vznětové motory.

listopad Volkswagen Mexico zahajuje výrobu páté generace Jetty, která bude uvedena na trh USA v březnu následujícího roku a na evropský trh od srpna 2005. Tento vůz se vyrábí výlučně v závodě Puebla a Volkswagen tím činí další krok ke globalizaci. Od své předchůdkyně Bory se nová Jetta liší sportovním designem; chrómová mřížka chladiče ve tvaru V reprezentuje charakteristickou tvář značky Volkswagen. Díky velkorysému vnitřnímu a zavazadlovému prostoru se stává tato kompaktní limuzína ideálním vozem na cesty. Vyšší motory než základní verze motoru jsou v Jettě všechny vybaveny přímým vstřikováním, od motoru 1,6 l FSI se 115 k až po 2,0 T-FSI se 200 k. Výkon tří motorů TDI činí 105, 140 a 170 k. Poté, kdy po druhé generaci Jetty nesl v Evropě tento model jméno Vento a poté Bora, vrací se Volkswagen s novým modelem ke světovému jednotnému označení.


Průhledná továrna v Drážďanech Průhledná továrna

Svět automobilů je ještě pořád skvělým místem pro výpravy za poznáním i dobrodružstvím a nákup nového auta by pořád měl být výjimečným dnem - s touto filozofií se koncern Volkswagen pustil do realizace odvážného projektu, který dostal jméno Autostadt - Město automobilů.

Na jaře roku 1996 to vše vypadalo ještě jako holá utopie. Nebylo s čím srovnávat, z čeho se učit - žádná jiná automobilka totiž dosud nerealizovala tak odvážný a velkorysý projekt výstavby vlastního servisního a komunikačního centra. V květnu téhož roku se však na pozemcích o rozloze 25 ha v bezprostředním sousedství výrobních hal ve Wolfsburgu začalo se zemními pracemi a o pouhé dva roky později přivítal Autostadt první návštěvníky.

V areálu Autostadtu mají své samostatné pavilony všechny koncernové značky, tedy Audi, Bentley, Lamborghini, Scania, Seat, Škoda, Volkswagen a Volkswagen-užitkové vozy.

Dvě padesátimetrové věže s vozy pro zákazníky jsou výraznou dominantou Autostadtu

Zcela v souladu s výjimečným charakterem značky se automobilka Volkswagen v Autostadtu prezentuje originálním pavilonem ve tvaru kostky, ve kterém se ukrývá koule ohromujících rozměrů. Koule a krychle (nebo kruh a čtverec) jsou odvěkými symboly racionální dokonalosti a zároveň představují výzvu k neustálému zlepšování a hledání nových cest a postupů - právě proto zvolili architekti pro pavilon automobilky Volkswagen toto symbolické emotivní pojetí.

Originální architektura pavilonu značky Volkswagen

Unikátem pavilonu značky Volkswagen je sférické kino, ukrývající se právě v kouli o průměru osmnáct metrů. V kině, ve kterém diváci sedí v kruhu ve spodní části koule, běží sedmiminutový film o věčném lidském hledání cesty za uznáním a úspěchem. Díky unikátnímu prostorovému systému snímání filmu jsou diváci doslova vtaženi do děje, obrazy i hudba je zcela obklopují a oni se stávají součástí promítaného příběhu…

Po opuštění sférického kina přicházejí návštěvníci pavilonu značky Volkswagen do prostor, které nejsou zvnějšku vůbec vidět, protože jsou ukryté pod přírodním pahorkem. Zde se na otáčejícím se pódiu představují nejnovější modely vozů značky Volkswagen, ve vitrínách na stěnách a podlaze jsou ukázky nejvyspělejších technických prvků vystaveného modelu.

Svět užitkových vozů Volkswagen v pavilonu této koncernové značky je rozdělený do dvou částí - hala o rozloze 1000 m2 ukazuje užitkové Volkswageny jednak jako tvrdé pracanty, ale na druhé straně i jako příjemné společníky pro volný čas.

Sklo a hliník jsou hlavní stavební prvky pavilonu užitkových vozů Volkswagen

Do Autostadtu se dá zajet "na skok" pro nový vůz nebo tam jen tak zajít s celou rodinou a strávit celý den objevováním nových, dosud nepoznaných zážitků spojených s automobily a motory, testovat svoje smysly, lámat si trochu hlavu, dumat nad smyslem a významem uměleckých plastik... V každém případě je Autostadt dalším výrazným bodem, který by si do svého autoatlasu měl vyznačit každý motorista, pro nějž automobil není jenom prostým "nástrojem mobility".

Otevírací doba: celý rok kromě 24. a 31.12., 9:00 - 18:00.

Vstupné 14 EUR, 6 EUR děti, 38 EUR rodinné vstupné.

 
optimalizace PageRank.cz © 2007 | jasso JyxoRank